Geschiedenis

De omgeving van Zoetermeer wordt waarschijnlijk al
ruim duizend jaar bewoond, en er zijn aanwijzingen dat het dorp al vóór 1100 bestond. De eerste echte vermelding dateert echter pas van 1242. Het dorp was genoemd naar het nabijgelegen zoetwatermeer waarop gevist werd. Waarschijnlijk stond er in 1296 al een kerk in Zoetermeer. Samen met het nabijgelegen (zelfstandige) Zegwaart vormde Zoetermeer één parochie. De huidige gemeente Zoetermeer is ontstaan uit de samenvoeging van de gemeenten Zegwaart (kadastraal Zegwaard) en Zoetermeer op 1 mei 1935.

Aan het eind van de jaren vijftig heerste er in Nederland zeer ernstige woningnood. Het argument dat pas getrouwden moesten intrekken bij één van de ouders, wat leidde tot grote sociale spanningen, was in die tijd een van de aanleidingen om de Commissie Westen des Lands in te stellen. Het gemeentebestuur Zoetermeer was fel tegenstander van de satellietstad Wilsveen, die de commissie voorstelde. Volgens de toen bekende gegevens zou de uitbreiding van Zoetermeer alleen mogelijk zijn in de richting van Wilsveen waardoor er slechts luttele honderden meters tussen beide stadskernen zou overblijven. Met name de val van het vierde kabinet Drees op 12 december 1958 (waarmee ook aan het "Drees-bewind" een einde kwam) veroorzaakte grote vertraging.

Pas in november 1962, gaf het Zoetermeerse gemeentebestuur een team van stedenbouwkundige ingenieurs opdracht om plannen te ontwikkelen voor de stedenbouwkundige ontwikkeling van het Dorp Zoetermeer tot een stad van ongeveer 100.000 inwoners. In 1966 is gestart met de bouw van de wijk Palenstein (vernoemd naar kasteel Palenstein gelegen in het dorp).In 1969 is gestart met de bouw van de wijk Meerzicht dat vernoemd is naar de monumentale Hoeve genaamd Hoeve Meerzicht 1672-1677 aan de Voorweg.

De plannen voor de wijk Meerzicht bestonden al in 1966, maar de wijk is pas tussen 1969 en 1974 gebouwd. Het stedenbouwkundig ontwerp kwam van de Werkgroep Ontwikkeling Zoetermeer. Deze werkgroep bestond uit S.J. van Embden, Rein H. Fledderus en de latere minister W.F. Schut.
De wijk Meerzicht ligt in het westelijke deel van de Driemanspolder (vandaar dat de werknaam eerst Driemanspolder-west was). Ook de oorsprong van deze naam "Driemanspolder" is bekend: die komt van de driekoppige directie die in 1668 de polder drooglegde.
Welkom bij VvE Belvédèrebos
Geschiedenis
Door de jaren heen

De omgeving van Zoetermeer wordt waarschijnlijk al ruim duizend jaar bewoond, en er zijn aanwijzingen dat het dorp al vóór 1100 bestond. De eerste echte vermelding dateert echter pas van 1242. Het dorp was genoemd naar het
 nabijgelegen zoetwatermeer waarop gevist werd. Waarschijnlijk stond er in 1296 al een kerk in Zoetermeer. Samen met het nabijgelegen (zelfstandige) Zegwaart vormde Zoetermeer één parochie. De huidige gemeente Zoetermeer is ontstaan uit de samenvoeging van de gemeenten Zegwaart (kadastraal Zegwaard) en Zoetermeer op 1 mei 1935.


Aan het eind van de jaren vijftig heerste er in Nederland zeer ernstige woningnood. Het argument dat pas getrouwden moesten intrekken bij één van de ouders, wat leidde tot grote sociale spanningen, was in die tijd een van de aanleidingen om de Commissie Westen des Lands in te stellen. Het gemeentebestuur Zoetermeer was fel tegenstander van de satellietstad Wilsveen, die de commissie voorstelde. Volgens de toen bekende gegevens zou de uitbreiding van Zoetermeer alleen mogelijk zijn in de richting van Wilsveen waardoor er slechts luttele honderden meters tussen beide stadskernen zou overblijven. Met name de val van het vierde kabinet Drees op 12 december 1958 (waarmee ook aan het "Drees-bewind" een einde kwam) veroorzaakte grote vertraging. Pas in november 1962, gaf het Zoetermeerse gemeentebestuur een team van stedenbouwkundige ingenieurs opdracht om plannen te ontwikkelen voor de stedenbouwkundige ontwikkeling van het Dorp Zoetermeer tot een stad van ongeveer 100.000 inwoners. In 1966 is gestart met de bouw van de wijk Palenstein (vernoemd naar kasteel Palenstein gelegen in het dorp).In 1969 is gestart met de bouw van de wijk Meerzicht dat vernoemd is naar de monumentale Hoeve genaamd Hoeve Meerzicht 1672-1677 aan de Voorweg.
De plannen voor de wijk Meerzicht bestonden al in 1966, maar de wijk is pas tussen 1969 en 1974 gebouwd. Het stedenbouwkundig ontwerp kwam van de Werkgroep Ontwikkeling Zoetermeer. Deze werkgroep bestond uit S.J. van Embden, Rein H. Fledderus en de latere minister W.F. Schut.
De wijk Meerzicht ligt in het westelijke deel van de Driemanspolder (vandaar dat de werknaam eerst Driemanspolder-west was). Ook de oorsprong van deze naam "Driemanspolder" is bekend: die komt van de driekoppige directie die in 1668 de polder drooglegde.


In 1973 is de bouw gestart van de appartementencomplexen Alferbos, Belvederebos en Fonteinbos
Kenmerkend voor Meerzicht is het strakke onderscheid van hoog- en laagbouw. De Meerzichtlaan vormt daartussen een strakke scheidslijn. De hoogbouw is vooralte vinden in het noordwestelijk deel van de wijk. Omdat er tussen de flats veelgroen is aangelegd is er een aangename woonomgeving ontstaan. Ook zijn  de flats minder eenvormig dan die in de wijken Palenstein en  Driemanspolder.Meerzicht is de laatste wijk van Zoetermeer met hoogbouw. De groene uitlopers van het Westerpark verdelen de laagbouw in de wijk in afzonderlijke woonbuurten.